DRAMMENSVEIEN 49

Bygningen er i klassisk og sjarmerende gammel stil bestående av to adresser på Skillebekk. Bygningen er vertikaldelt mellom 47/49. I nr. 49 har Søylen Eiendom sitt hovedkontor. Kun 3. etasje er utleid til ekstern leietaker. Bygningen er på ca 755 m2 og ble oppført rundt år 1900. Det er 7 parkeringsplasser på tomten.


  • x