FURUSET KJØPESENTER

Furuset senter er i dag en etablert møteplass i bydel Alna. Senteret består av 34 Butikker (post, apotek, dagligvare, servering, mote m.m.), og er sentralt plassert i forhold til hovedvei og kollektivnett. Furuset sentrumsområde er et kollektivknutepunkt med viktige funksjoner for befolkningen; forretningssenter, NAV-kontor, idretts-hall og bad, bibliotek, helsetjenester og bydelsadministrasjon. Dette gjør Furuset senter til et viktig senter for befolkningen i bydel Alna.
 

Furuset senter ligger i direkte tilknytning til T-bane, buss og har enkel adkomst fra Norges mest trafikkerte vei, beliggende midt mellom Oslo og Lillestrøm. Her stopper seks bussruter og to T-bane-linjer. For bilistene venter 500 parkeringsplasser hvorav halvparten er under tak. Furuset senter har en verdifull beliggenhet som også i et lengre byutviklingsperspektiv har potensiale for å spille en helt sentral rolle i Groruddalen.
 

Mellom 25 000 og 35 000 mennesker er innom senteret i løpet av en uke. Furuset er samtidig i en spennende byutviklingsprosess som er i ferd med å gjøre Furuset senter til et helt nytt sentrum for bydel Alna. Fra en tid med tilbakegang forventes Oslos befolkning å øke med 10–15 000 pr. år i de neste 15–20 årene og i Groruddalssatsingen er Furuset sentrumsområde valgt ut som et satsingsområde i møte med utviklingen. Furuset er et senter for fremtiden.


Grøntområdene nord for senteret blir, i regi av områdesatsningen på Furuset, nå omgjort til Verdensparken, en attraktiv park skredder-sydd for å brukes aktivt av så mange som mulig, sommer som vinter. Verdensparken vil, som navnet tilsier, fokusere på det kulturelle mangfoldet i befolkningen i området og bli en levende møteplass med mange arrangementer.


  • x