KONTAKT

  • * = nødvendig informasjon

  • (*)
  • (*)
  • (*)

SØYLEN EIENDOM AS

Adresse:

Bolette Brygge 1 

0252 Oslo 

 

Postboks:

Søylen Eiendom AS c/o Malling & Co forvaltning AS

Postboks 1883 Vika

0124 Oslo Tlf: +47 48 300 600Ved behov for vaktmestertjenester kontakt:

ISS Facility Service AS

Telefon: 05154 (man-fre 0800-1600)

Telefon utenom åpningstid: 400 10 321

Epost: servicedesk@iss.no