Søylen Eiendom ble stiftet i 2004 og er morselskapet i Søylenkonsernet som består av et stort antall eiendomsselskaper.

Søylen har som formål å erverve, utvikle og drive nærings-eiendom primært sentralt i Oslo.

Søylen eier eiendommer i Oslo, Tønsberg samt i Zürich, Sveits. 

Søylen Eiendom har en annen investeringsprofil enn eiendomsselskaper som

hovedsakelig investerer i ferdig utviklede eiendommer ut fra en finansiell

avkastningsmodell, der den primære målsetning er å forvalte eksterne investorers investerte kapital.


Vi er et eiendomsselskap der aksjonærene er aktivt med i den løpende virksomhet og der

eiendom erverves ut fra hva vi kan utvikle eiendommen til, og ikke ut fra hva eiendommen

på kjøpstidspunktet gir av avkastning på investert kapital. Vi mener at kombinasjonen av

aktivt eierskap samt lyst, erfaring og evne til å utvikle eiendom gir mulighet for en langt

høyere avkastning på investert kapital. Søylens historie så langt har bekreftet det.

Vår videre strategi er å finne frem til eiendommer som har et utviklingspotensiale

enten ved at bygningsmassen, leietakersammensetningen eller området der

eiendommen ligger, kan videreutvikles slik at fremtidige leieinntekter blir langt

høyere enn dagens.

 

Vi er kjent for vår kreativitet og gjennomføringsevne, og jobber tett med våre leietagere

for å finne optimale og fleksible løsninger. Vår ambisjon er å bli en strategisk partner

for norske og internasjonale retail-aktører, både når det gjelder å tilby de beste lokalene

og gjennom vår kunnskap om retail, trender og tendenser i markedet.